Night of the Killer Bears (2022) คืนหมีฆ่า

Night of the Killer Bears (2022) คืนหมีฆ่า

นักแสดง:  Khemanit Jamikorn, Patchata Jan-Ngern, Sananthachat Thanapatpisal ผู้กำกับ:  Kanphong Banjongphinij

Night of the Killer Bears (2022) คืนหมีฆ่า ภายใต้หน้ากากหมี ที่ถูกปิดบังเอาไว้ กำลังจะนำมาซึ่งชะตากรรม ที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล ‘ความลับ’ ที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ เรื่องราวที่คุณไม่อยากให้ใครเห็น กำลังถูกเฝ้ามอง จากสายตาคู่หนึ่ง ในสถานที่ปิดตายแห่งนี้ รื่องราวของกลุ่มเพื่อนรัก ที่ตัดสินใจจะไปใช้เวลาช่วงวันหยุดด้วยกัน ใ...