ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย Lorem Ipsum ไม่ใช่แค่ข้อความแบบสุ่ม มีรากฐานมาจากวรรณกรรมละตินคลาสสิกชิ้นหนึ่งตั้งแต่ 45 ปีก่อนคริสตกาล ทำให้มีอายุมากกว่า 2,000 ปี Richard McClintock ศาสตราจารย์ภาษาละตินที่ Hampden-Sydney College ในเวอร์จิเนีย ค้นหาคำภาษาละตินที่คลุมเครือกว่าคำหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า consectetur จากข้อความใน Lorem Ipsum Lorem Ipsum มาจากส่วน 1.10.32 และ 1.10.33 ของ "De Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) โดย Cicero ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ 45 ปีก่อนคริสตกาล หนังสือเล่มนี้เป็นบทความเกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา บรรทัดแรกของ Lorem Ipsum "Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.." มาจากบรรทัดในส่วน